cart-icon Товаров: 0 Сумма: 0 руб.
г. Нижний Тагил
ул. Карла Маркса, 44
8 (902) 500-55-04

8 сынып факультатив физика: Факультатив физика пәнінен

🙋️ Физика пәнінен жаратылыстану бағыты бойынша тереңдетіп оқытуға қосымша сабақ (факультатив) жоспары

Физика пәнінен ашық сабақтар

Алматы облысы Жамбыл ауданы Үңгіртас орта мектебі

Физика пәнінен жаратылыстану бағыты бойынша тереңдетіп оқытуға қосымша сабақ (факультатив) жоспары

11 сынып (68 сағат, аптасына 2 сағаттан)

 

Мақсаты:

 • Оқушылар бойына «физика және техника» ғылымдарына деген шынайы сүйіспеншілікті дарыту, олардың танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту, деңгейлік есептер шығару.
 • Оқушылардың шығармашылық жұмыстарын көрсету мақсатында семинар – сабақтарды ұйымдастырып беру.
 • Пәнаралық байланысты арттыру. Физика есептерін математикалық тәсілдермен шешу әдістерін игеруге баулу. Физика пәнінің информатика, технология саласындағы жетістіктерін ұғындыру, компьютерлік бағдарламалар арқылы физиканы үйрену әдістерін меңгерту.

 

Міндеттері:

 • Пәнге деген қызығушылық қабілетін, логикалық ойлауын қалыптастыру.
 • Оқыту барысында болашақ еңбек қызметіне қажет екендігіне көз жеткізу.
 • Негізгі мектепте қалыптасқан ақпараттарды кеңейту және жетілдіру.
 • Курс барысында алған білімдерін түрлі жағдайларға қолдану және дамыту (рефераттар, зертханалық жұмыстар).

 

Күтілген нәтижелер:

қолданбалы курсты оқытудың соңында оқушылар:

— физикалық ұғымдар мен шамалардың мағынасын түсіне білу.

— физика заңдарының практикалық қолданыстарын түсініп, игере білу;

— есеп шығарған кезде сызбада берілген шамаларды (S, V, a, v, Т, Р т.б) олардың арасындағы тәуелділікті дұрыс тауып анықтай білу;

— нақты мысалдар арқылы механикалық энергия туралы, жылу энергетикасы мен ядролық энергетиканың экологиялық проблемаларын түсіндіре алу;

— электроэнергетика элементтерімен (түрлері, сызбасы, құрылысы) танысып,оны өмірде дұрыс пайдалана білу;

— тарихи материалдар негізінде физиканың электротехника дамуындағы алатын орнын түсіне білу;

— зерттеу әдістерін (эксперимент жүргізу, әдебиетке шолу жасау, мәліметтерді талдау) жоспарлай білу, эксперименттік фактілер және сәйкес кестелер мен статистикалық мәліметтер негізінде қорытындылар жасау, іздену және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін дайындай білу;

— физика пәнінен меңгерген білім, іскерлік, дағдыларын басқа пәндерден алған білімдерімен ұштастыра білу;

— электрондық оқу құралдарын тиімді пайдалана білу;

— ҰБТ –ден жоғары нәтижеге ие болу сияқты нәтижелерге қол жеткізуі тиіс.

 

 

Қосымша сабақ жоспары төмендегі әдебиеттерден пайдаланып жасалды:

 1. Б. Кронгарт В. Кем «Физика 10 сынып». Алматы 2006ж.
 2. «Физика 11 сынып». Алматы 2006ж.
 3. Р. Башарұлы «физика 9 сынып». Алматы 2009ж.
 4. Б. Дүйсембаева «физика 8 сынып». Алматы 2008ж.
 5. Бейінді оқытуды ұйымдастыру (қолданбалы курс бағдарламасы). Алматы 2009ж.
 6. Ы. Алтынсарин атындағы ҚБА «Бағдарламалар 8-9 сынып». Алматы 2006ж.
 7. Ы. Алтынсарин атындағы ҚБА «Бағдарламалар 10-11 сынып». Алматы 2006ж.
 8. Оқушы анықтамасы (7-11 сыныптар). «Арман-ПВ» баспасы, 2005ж.
 9. Электронды оқулық «физика 10 сынып».
 10. В.С Волькенштейн «Жалпы физика курсының есептер жинағы». Алматы «мектеп» 1980ж.
 11. Р. Рымкевич «Физика есептер жинағы».

 

Күнтізбелік жоспар

ТақырыбыСағат саныҰйымдастыру формасы
Жылу құбылыстары5 
1Ішкі энергия, оның өзгерісі, жылу берілу, жылу мөлшерін есептеу, меншікті жану жылуы1Лекция
2Балқу және қатаю, меншікті балқу жылуы, Булану, қайнау, меншікті булану жылуы1Лекция
3Термодинамиканың 1 заңы, ПӘК1Лекция
4Жылу құбылыстарының есептері1Есеп
5Қазақстанның жылу энергетикасы1Оқушы рефераты
Электр құбылыстары5 
6Электр өрісі, заряды, өткізгіштер, электр өріс кернеулігі мен потенциалдар айырымы арасындағы байланыс. Электр тоғы, өткізгішті тізбектей және параллель жалғау. әр түрлі ортадағы электр тоғы, электролиз3Лекция / есеп
7Электр тізбегіне арналған есептер1 Есеп
8Жылу құбылыстары және электр бөліміне арналған тест1Емтихан
Электр – магниттік құбылыстар  2
9Магнит өрісі, тоғы бар өткізгішке магнит өрісінің әсері, электро – магниттік индукция1Лекция
10Электр – магнитті құрастыру және оның әсерін сынау1Зерт. жұмыс
Жарық құбылыстары2
11Жарық жылдамдығы, жарық шағылуы, линзалар1Лекция
12Линза көмегімен кескін алу1Зерт. Жұмыс және есеп
Қозғалыс және денелердің өзара әсері5
13Тең айнымалы, еркін түсу, шеңбер бойымен қозғалыстар. Ньютонның 2,1 заңдары, масса және салмақ. Дене импульсі, энергияның айналу және сақталу заңы3Лекция және есеп
14Қозғалыстарды электронды бейнелеу1Электронды оқыту
15Электр – магнит, жарық және механика бөліміне тест1Емтихан
Тербелістермен толқындар3
16Тербелістер, резонанс, эм тербелістер1Лекция
17Маятник көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау1Зерт. Жұмыс
18«Қазсәт 2» және Қазақстан ғарыш әлемінде1Оқушы рефераты
Аспан сферасы2
Жұлдызды аспан, жергілікті, белдеулік және бүкіл әлемдік уақыт. Кеплер заңы.2Лекция және есеп
Атом ядросы, ядролық энергияны пайдалану 4
19Фотоэффект, радиоактивтілік3Есеп және лекция
20Қазақстанда атом энергиясынан пайдаланатын өндіріс орындарын құру керек пе?1Сөз сайысы
Механика 5
21Кинематика, динамика, сұйықтармен газдардың қозғалысы4Лекция және есп
22Үйкеліс коэффицентін әр түрлі тәсілмен анықтау1Зерт. Жұмыс
Молекулалық физика және термодинамика6
23Молекулалық – кинетикалық теория негіздері3Лекция және есп
24Термодинамика негіздері2Лекция және есеп
25Қазақстан жылу энергетикасы1Оқушы рефераты
Электродинамика9
26Электростатика, тұрақты электр тоғы, магнит өрісі, электромагниттік индукция, әр түрлі ортадағы электр тоғы7Лекция және есептеулер
27Электромагниттік индукцияны зерделеу1Зерт. Жұмыс
28Механика, молекулалық физика, электродинамика бөліміне арналған тест1Емтихан
Электродинамика (жалғасы)6 
29Электромагниттік тербелістер, айнымалы ток, электромагниттік толқындар5Лекция және есп
30Айнымалы токтың пайда болу заңдылығы1Зерт. Жұмыс
Оптика3
31Жарық толқындары, дифракция, жарықтың сынуы, линзалар2Лекция және есеп
32Проекторды пайдаланып электронды оқыту1Электронды сабақ
Кванттық физика 5
33Жарық кванты, атом физикасы, атом ядросының физикасы5Лекция және есеп
әлем3
33Жұлдыздар және күн, планеталар3Электронды сабақ және лекция
34ҰБТ – ке дайындық3Тест

 

Физика пәнінен факультатив сақтарының күнтізбелік жоспары

Физика пәнінен факультатив сақтарының күнтізбелік жоспары
Физика пәнінен факультативтік сабақ жоспары
Жылу құбылыстары
1. Ішкі энергия, оның өзгерісі, жылу берілу, жылу мөлшерін есептеу, меншікті жану жылуы
2. Термодинамиканың 1 заңы, ПӘК
3. Жылу құбылысына арналған тест
Электр құбылыстары
4. Электр өрісі, заряды, өткізгіштер, электр өріс кернеулігі мен потенциалдар айырымы арасындағы байланыс. Электр тоғы, өткізгішті тізбектей және параллель жалғау. әр түрлі ортадағы электр тоғы, электролиз
5. Жылу құбылыстары және электр бөліміне арналған тест
Электромагниттік құбылыстар
6. Магнит өрісі, тоғы бар өткізгішке магнит өрісінің әсері. Электромагниттік индукция.
7. Генераторлар. Трансформаторлар.
Жарық құбылыстары
8. Жарық жылдамдығы, жарық шағылуы, линзалар

9. Линза көмегімен кескін алу
Қозғалыс және денелердің өзара әсері
10. Тең айнымалы, еркін түсу, шеңбер бойымен қозғалыстар. Ньютонның 1, 2, 3 заңдары, масса және салмақ.
Дене импульсі, энергияның айналу және сақталу заңы
11. Электромагнит, жарық және механика бөліміне тест
Тербелістермен толқындар
12. Тербелістер, резонанс, эм тербелістер
13 Ғарыш әлемінде
Механика
14. Кинематика, динамика.
Молекулалық физика және термодинамика
15. Молекулалық – кинетикалық теория негіздері
16. Термодинамика негіздері
17. Қазақстан жылу энергетикасы
18. Электродинамика
19. Электростатика, тұрақты электр тоғы, магнит өрісі, электромагниттік индукция, әр түрлі ортадағы электр тоғы
20. Механика, молекулалық физика, электродинамика бөліміне арналған тест
Кванттық физика
21. Жарық кванты, атом физикасы, атом ядросының физикасы
22. Кванттық физика бөліміне арналған тест

11 сынып (34 аптасына 1 сағаттан)
Мақсаты:
— Оқушылар бойына физика пәніне шынайы сүйіспеншілікті дарыту, олардың танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту.
— Пәнаралық байланысты арттыру. Физика есептерін математикалық тәсілдермен шешу әдістерін игеруге баулу.
Міндеттері:
— Пәнге деген қызығушылық қабілетін, логикалық ойлауын қалыптастыру.
— Оқыту барысында болашақ еңбек қызметіне қажет екендігіне көз жеткізу.
— Негізгі мектепте қалыптасқан ақпараттарды кеңейту және жетілдіру.

Күтілген нәтижелер:
қолданбалы курсты оқытудың соңында оқушылар:
— физикалық ұғымдар мен шамалардың мағынасын түсіне білу.
— физика заңдарының практикалық қолданыстарын түсініп, игере білу;
— есеп шығарған кезде сызбада берілген шамаларды (S, V, a, v, Т, Р т. б) олардың арасындағы тәуелділікті дұрыс тауып анықтай білу;

— нақты мысалдар арқылы механикалық энергия туралы, жылу энергетикасы мен ядролық энергетиканың экологиялық проблемаларын түсіндіре алу;
— электроэнергетика элементтерімен (түрлері, сызбасы, құрылысы) танысып, оны өмірде дұрыс пайдалана білу;
— тарихи материалдар негізінде физиканың электротехника дамуындағы алатын орнын түсіне білу;
— зерттеу әдістерін (эксперимент жүргізу, әдебиетке шолу жасау, мәліметтерді талдау) жоспарлай білу, эксперименттік фактілер және сәйкес кестелер мен статистикалық мәліметтер негізінде қорытындылар жасау, іздену және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін дайындай білу;
— физика пәнінен меңгерген білім, іскерлік, дағдыларын басқа пәндерден алған білімдерімен ұштастыра білу;

Қосымша сабақ жоспары төмендегі әдебиеттерден пайдаланып жасалды:
1. Б. Кронгарт В. Кем «Физика 10 сынып». Алматы 2006ж.

2. «Физика 11 сынып». Алматы 2006ж.
3. Р. Башарұлы «физика 9 сынып». Алматы 2009ж.
4. Б. Дүйсембаева «физика 8 сынып». Алматы 2008ж.
5. Оқушы анықтамасы (7 — 11 сыныптар). «Арман — ПВ» баспасы, 2005ж.
6. Р. Рымкевич «Физика есептер жинағы».

Үлгі
Сабақтың тақырыбы: Термодинамиканың бірінші заңы. Газ бен будың ұлғаюындағы жұмысы.
Сабақтың мақсаты: МКТ тұрғысынан ішкі энергия ұғымын беру және газбен будың ұлғайғандағы жұмысы ұғымын енгізу, жүйенің ішкі энергиясы, жұмыс және жүйеге берілген жылу мөлшері арасындағы байланысты тағайындау;
Оқушылардың білім деңгейін және білім мазмұнының тұрақтылығы мен оны игерудегі іскерлік пен дағдыны бақылау.
Сабақтың әдіс — тәсілдері: лекция, кітаппен жұмыс.
Жаңа материалды меңгерту:
МКТ тұрғысынан ішкі энергия ұғымын енгізу.
МКТ тұрғысынан ішкі энергия — денені (жүйені) құрайтын микробөлшектердің қозғалыс және өзара әсерлесу энергиясы. Нақтырақ айтсақ, ішкі энергия дегеніміз:

а) молекулалар мен атомдардың қозалысының ілгерілемелі, айналмалы және тербелмелі қозғалыстарының кинетикалық энергиясы;
б) молекулалар мен атомдардың өзара әсерлесуінің потенциальдық энергиясы;
в) атомдардың электрондық қабаттарының энергиясы;
г) ядроның ішкі энергиясы.
Аса жоғары емес температураларда ішкі энергиясын өзгеруі молекулалар (немесе атомдардың) кинетикалық және потенциалдық энергияларының өзгеруі есебінен болады.
U — дененің ішкі энергиясы физикалық шама.
U — дененің ішкі энергиясының өзгеруі жылу берілу және жұмыс істеу нәтижесінде жүзеге асатыны белгілі.
Газ бен будың ұлғайғандағы жұмысы.
Тұрақты қысымда газдың немесе будың көлемі өзгергенде жұмыс атқарылады, Жүйенің күйін сипаттайтын физикалық шамалар макроскопиялық параметрлер деп аталады, және оларға қысым көлем температура және масса жатады.
Макроскопиялық параметрлердің біреуі тұрақты, қалған екеуі бір — біріне байланысты өзгеретін процестер изопроцестер деп аталады.

Ақмола облысы, Жарқайын ауданы
Тасөткел негізгі мектебінің
физика пәні мұғалім: С. К. Бектемисова

Физика пәнінен факультатив сақтарының күнтізбелік жоспары. Физика пәнінен факультативтік сабақ жоспары. жүктеу

Физика пәнінен факультатив сақтарының күнтізбелік жоспары Физика пәнінен факультативтік сабақ жоспары

Учебная программа по физике для средней школы

| Time4Learning

Посмотрите наши демонстрации уроков!

Учебная программа по физике является одним из трех курсов по естествознанию, предлагаемых на уровне средней школы. Физика преподается с использованием комбинации мультимедийных уроков, обучающих видео, викторин, тестов, а также онлайн- и офлайн-проектов. Курс физики предназначен для подготовки студентов к науке на уровне колледжа.

В старших классах физика обычно преподается в 11-м классе, хотя некоторые учащиеся могут проходить курс в 12-м или уже в 10-м классе в зависимости от их академического уровня. Студенты узнают об основных принципах, которые управляют физическим миром.

Узнайте, какие темы изучаются в физике, и как онлайн-курс Time4Learning по физике может помочь вашему учащемуся достичь своих учебных целей.

 • Чему вы учите физику в средней школе?
 • Цели обучения по физике для средней школы
 • Почему стоит выбрать учебную программу T4L по физике в домашних условиях?
 • Дополнительные ресурсы для домашнего обучения 11-го класса

Чему вы учите физику в средней школе?

Преподавание физики помогает учащимся понять, как работает Вселенная, от ее структуры до того, как различные компоненты взаимодействуют друг с другом.

Учащиеся изучают сложные научные концепции и устанавливают связи с реальным миром, чтобы понять их влияние на повседневную жизнь.

Наша учебная программа по физике направлена ​​на то, чтобы учащиеся получили четкое представление о движении, энергии, электричестве, магнетизме и законах, управляющих физической вселенной. Учащиеся учатся понимать научные принципы и процессы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, экспериментировать, решать проблемы и мыслить абстрактно и критически.

Вот некоторые понятия и навыки, которые ваш ребенок получит в рамках школьной программы по физике:

 • Понимание законов и приложений движения, сил и гравитации.
 • Понимание процессов работы и энергии и законов термодинамики.
 • Понимание того, как световые и звуковые волны действуют в нашей среде.
 • Понимание принципов электричества и магнетизма и их применения.
 • Знание современных достижений и инновационных идей в ядерной и современной физике.
 • Способность использовать научный метод для изучения вопросов физики.
 • Способность критически и абстрактно мыслить об элементах дизайна физики и реальных приложениях.
 • Навыки, связанные с манипулированием уравнениями, построением графиков, наблюдениями, записью данных и исследованиями.

Узнайте больше об учебной программе Time4Learning по физике, ознакомившись с объемом и последовательностью занятий по естественным наукам для 11-го класса, а также с планами уроков по естествознанию для 11-го класса.

Цели обучения по физике для средней школы

По окончании курса физики в старшей школе учащиеся должны иметь четкое представление о понятиях массы, силы, движения, энергии и т. д. Кроме того, студенты должны иметь достаточные знания, необходимые для получения высшего образования.

Ниже приведены некоторые примеры потенциальных целей и задач по физике для старшей школы для вашего ребенка:

 • Используйте графики и уравнения для решения задач скорости и скорости.
 • Опишите первый, второй и третий законы движения Ньютона.
 • Решите задачи, используя законы Кеплера.
 • Рассчитайте кинетическую энергию, массу или скорость, зная две другие величины.
 • Объясните, как электромагнитные волны передают энергию излучением.
 • Различают поглощение, пропускание, отражение, преломление и дифракцию.
 • Проанализируйте, как световые волны огибают объекты.
 • Используйте закон Ома для расчета напряжения, тока или сопротивления.
 • Примените правило правой руки, чтобы определить направление магнитной силы, действующей на заряд.
 • Используйте понятие периода полураспада для описания скорости распада изотопа.
 • Определите два постулата специальной теории относительности Эйнштейна.

Почему стоит выбрать учебную программу T4L по физике в домашних условиях?

Онлайн-курс Time4Learning по физике для самостоятельного обучения обеспечивает качественное образование в удобной для пользователя форме. Многие семьи используют нашу учебную программу в качестве дополнения, чтобы помочь своим ученикам добиться большего успеха в традиционной школе, в то время как другие используют ее в качестве основной учебной программы на дому из-за ее гибкости и строгости уроков.

По мере того, как учащиеся совершенствуют и расширяют свое понимание физики, перед ними ставится задача применить свои знания в экспериментах, требующих от них задавать вопросы и выдвигать гипотезы. Студентам также предлагается разрабатывать решения сложных реальных проблем с помощью творческих решений и многого другого.

Ниже приведены несколько причин, по которым программа Time4Learning по физике для домашнего обучения является отличным выбором:

Полная учебная программа
 • Учебная программа, основанная на стандартах, предоставляет визуальную поддержку, руководства и инструменты для создания заметок.
 • Интерактивные уроки используют таланты опытных учителей для вовлечения, поддержки и поощрения.
 • Учащиеся могут применить свои навыки обучения и лабораторных отчетов в виртуальных лабораториях.
 • Учащиеся могут улучшить свое понимание, а также навыки презентации и исследования с помощью проектов.
 • Реальные приложения придают смысл физическим понятиям.
 • Родители имеют доступ к инструментам планирования и ведения документации для более эффективного и действенного обучения на дому.
 • Родители могут установить минимальный проходной балл, чтобы учащиеся повторяли действия с более низким баллом.
 • Скрытые субтитры в видеоуроках обеспечивают дополнительную поддержку для учащихся с особыми потребностями.
В качестве дополнения
 • Курс физики можно использовать для летнего или послешкольного обучения или для изучения определенных понятий или навыков.
 • Учащиеся могут пройти всю учебную программу или ее часть в соответствии со своими потребностями.
 • Онлайн-обучение в самостоятельном темпе отличается от обучения в традиционном школьном обучении и поэтому может представлять материалы альтернативными и увлекательными способами.
 • Компоненты курса, такие как учебные занятия, виртуальные лаборатории и проекты, можно использовать для закрепления понятий.
 • Родители могут планировать расписание уроков, отслеживать прогресс и начинать или останавливать занятия в любое время без каких-либо контрактов.
 • Видео, печатные материалы и виртуальные лабораторные работы хорошо подходят для разных типов учащихся.
 • Учителя используют юмор и связи с реальным миром, чтобы обеспечить увлекательный опыт.

Дополнительные ресурсы для домашнего обучения 11-го класса

 • Обзор учебной программы 11-го класса
 • Учебная программа по математике для одиннадцатого класса
 • Учебная программа по словесности для одиннадцатого класса
 • Учебная программа по обществознанию для одиннадцатого класса
 • Как учиться дома в одиннадцатом классе
 • Прицел и последовательность 11-го класса
 • Планы уроков для 11 класса

Что такое курсы естественных наук средней школы?

В то время как большинство людей знакомы с химией и биологией, для старшеклассников доступно большое количество научных курсов. Некоторые из них являются обязательными, а другие необязательными, но каждый из них предлагает поддержку студентам, которые присматриваются к колледжам или надеются сделать карьеру в области естественных наук. По мере того, как программы STEM (наука, технологии, инженерия, математика) набирают обороты, доступно больше научных классов, чем когда-либо прежде.

[СВЯЗАННО: Ресурсы STEM для студентов]

Итак, какие варианты доступны для студентов, интересующихся наукой или имеющих опыт работы? Хотя этот список может быть не исчерпывающим, он охватывает подавляющее большинство предметов, предлагаемых в системе государственных средних школ (учащиеся обычно должны пройти от двух до трех лет учебной программы по естественным наукам).

Биология

Биология обычно является первым уроком естествознания, который посещают старшеклассники. На уроках биологии меньше внимания уделяется математике, что позволяет учащимся записываться на различные математические курсы, прежде чем им потребуется применять эти навыки на уроках естественных наук. В области биологии учащиеся будут изучать клетки, организмы (и то, как они связаны с окружающей их средой), экологию, генетику, а также рост и развитие человека.

Часто учащимся, предпочитающим ненаучные предметы, больше нравится биология, поскольку она облегчает изучение более сложных наук и обеспечивает хорошую образовательную базу.

Химия

Химия обычно изучается позже и включает немного больше математики, чем уроки биологии. Учащиеся на уроках химии изучают скорость реакции, химическую энергию, понятие молей, кислот и оснований. Студенты могут либо любить, либо ненавидеть химию, хотя при должной подготовке и хорошем учителе это может быть весело!

Чтобы добиться успеха на уроке химии, учащиеся должны уделять особое внимание и использовать практические задачи — требуемая математика может стать проще, если вы будете постоянно над ней работать!

Физические науки/науки о Земле

Физические науки/науки о Земле обычно охватывают органическую химию, химические связи, стехиометрию, типы горных пород и атмосферные науки. Хотя в некоторых школах этот курс называется «Физические науки» или «Науки о Земле», учебная работа аналогична.

Учащиеся могут пройти этот курс в младших классах средней школы; иногда у них может быть выбор между этим и физикой. Физические науки/науки о Земле могут быть лучшим выбором для вас, если вы менее уверены в естественных науках или испытываете трудности с математикой.

Физика

Учащиеся могут выбрать физику, потому что она может выглядеть более убедительно в документах для поступления в колледж, так как обычно представляет более высокий уровень сложности. На уроке физики в младшем классе ожидайте охватить понятия, касающиеся материи, пространства и времени, движения и сил, оптики и света, магнетизма и электричества, а также атомной физики. Будьте готовы к вызову.

Курсовая работа по естественным наукам по выбору…

Часто учащимся, изучающим естественные науки в первые три года старшей школы, не требуется проходить курс естественных наук в течение последнего года обучения. Тем не менее, те, кто хочет продолжить изучение естественных наук или математики (или те, кто находит науку интересной по иным причинам), могут записаться на дополнительные курсы по естественным наукам. Следующие курсы по выбору могут основываться на навыках, полученных на предыдущих курсах естественных наук.

[СВЯЗАННЫЕ: 4 Преимущества изучения STEM]

Науки об окружающей среде

В этом классе учащиеся должны изучить темы, связанные с применением анализа окружающей среды. Темы будут включать энергию, атмосферу, землю, воду и экологические структуры. Студенты также узнают о сборе данных и выводах на основе исследований и экспериментов.

Криминалистика

На уроке криминалистики учащийся должен ожидать занятия, в большей степени ориентированные на научный процесс. В то время как обязательно будет много захватывающего (вымышленного) анализа места преступления, класс также интересуется законом и судебными процедурами, сбором данных, формированием и проверкой гипотез, а также лабораторными работами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *